Schapenfokkerij

Vitaliteit, groeisnelheid, vruchtbaarheid en melkproductie

Ongeveer 100 ooien zijn geregistreerd bij het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland (TSNH). Ons doel is om met respect voor het dier Texelaars te fokken die vitaal zijn en goede groei, vruchtbaarheid en melkproductie vererven. Deze fokrichting houden wij al lange tijd aan. Daardoor zitten goede gebruikseigenschappen sterk verankerd in de schapen.

Piet Bakker is inspecteur geweest van het schapenstamboek in Noord-Holland. Later fokte hij ook zelf Texelaars. Toen het doel binnen het stamboek veranderde naar het fokken van een meer gedrongen schaap, haakte hij af en ging zijn eigen weg. In 2000 werd de stamboekfokkerij door Jan-Willem weer opgepakt. In eerste instantie met neef Henk Zoetelief en daarna zelfstandig.

We nemen deel aan het weegprogramma van het stamboek en vanaf 2006 meten we ook spierdiktes en vetbedekking bij de lammeren. Mede door inzet van Engelse Texelaars worden hierbij zeer goede resultaten geboekt.

De ooien werpen door de jaren heen ruim twee lammeren per jaar.

Ongeregistreerde Texelaars

Naast de stamboekooien houden we ook ongeveer 300 Texelaars buiten het stamboek. Deze ooien uit zeer oude bloedlijnen zijn consequent gefokt op groeisnelheid van de lammeren, vruchtbaarheid en vooral ook op melkproductie. Deze ooien staan ook allemaal in het IDR en hun gegevens worden in een managementprogramma (Falcoo) bijgehouden. Gedurende de zomermaanden is er naast stamboekvee altijd een ruim aanbod aan wilde ram- en ooilammeren.

Groei

Ramlammeren halen een hoge groeisnelheid van veelal boven de 350 gram groei per dag in de zoogperiode. In het dekseizoen halen ze een gewicht van boven de 60 kilo tot soms tegen de 80 kilo. Uitgegroeide rammen wegen tussen de 100 en 125 kilo.

Zwoegervrij

Alle schapen hebben de status zwoegervrij bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Op aanvraag kunnen rammen getest worden op scrapie en blindfactor.

Rammen te koop

Er worden ongeveer 100 ramlammeren doorgehouden die deels zelf worden ingezet, deels worden verkocht als dekram.
Deze zijn vooral in de zomer en herfst verkrijgbaar. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen voor een afspraak om het aanbod te bespreken en het vee te komen bekijken.

Koppels ooien te koop

Vooral in de zomer en herfst kunnen ook grote groepen, ruim ontwikkelde ooilammeren besteld worden.
Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen voor een afspraak om het aanbod te bespreken en het vee te komen bekijken.

Kengetallen

We houden veel gegevens van de schapen bij. Zo hebben we onder andere veel informatie over vruchtbaarheid, groei en spierdiktes.

Boek

Piet Bakker heeft in 2008 een boek uitgebracht over het Texelse schaap: De Texelaar, de geschiedenis van een schaap met toekomst.