De Waddel

Hoeve ‘De Waddel’ is gebouwd in 1625 en heeft altijd als schapenbedrijf gediend. In 1994 is de hoeve gerestaureerd. Er is een fraaie opkamer met bedstee en daaronder een kelder, alles nog in gebruik. De Finse bakoven verwarmt het huis en in de winter kunnen er heerlijke ovenschotels en broden in gebakken worden.

De stolp is een rijksmonument. Op de boerderij woont Hanna. In het huisje ernaast Jan-Willem, zijn vrouw Sonja en hun kinderen Guus, Fleur en Joep. De andere kinderen en kleinkinderen van Piet en Hanna zijn ook geregeld op de boerderij te vinden. Marjon helpt volop mee in drukke periodes en doet ook aan coaching op de boerderij. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op haar website www.inspiratieoptexel.nl

Jan-Willem Bakker Jan-Willem heeft de Hogere Agrarische School gevolgd in Leeuwarden, waar hij in 2000 afstudeerde. Vervolgens kwam hij in de VOF bij zijn ouders. In 2009 heeft hij het bedrijf overgenomen. Jan-Willem is actief als bestuurder bij onder andere LTO en voetbalvereniging ZDH. Verder helpt hij tal van evenementen te organiseren, zoals de schapenkeuringen op Texel. Ook is hij lid van de schapenstudieclub Texel. Sinds 2009 schrijft hij maandelijks een column in vakblad Het Schaap.

Leerbedrijf

De Waddel is een Aequor gecertificeerd leerbedrijf en ontvangt jaarlijks vele stagiaires. In 2009 werd het bedrijf uitgeroepen tot beste leerbedrijf binnen de sector veehouderij.

Rondleidingen

Op afspraak verzorgen wij rondleidingen.

Milieuprijs

We werken met respect voor het milieu. De waardering hiervoor blijkt uit de milieuprijs die we in 1995 ontvingen van Groen Links.

De Hoge Berg – Texel

De Hoge Berg vormt een deel van het oude land van Texel. Vanaf het hoogste punt heeft u een mooi uitzicht over het tuinwallenlandschap, de zee en het vaste land. De holle weggetjes tussen de tuinwallen vormen een aantrekkelijk wandelgebied. Het ontstaan Texel is anders ontstaan dan de andere Waddeneilanden. In de voorlaatste ijstijd, 130.000 jaar geleden, werd onder de gletsjers keileem gevormd. In de perioden daarna is er in wisselende diktes keileem op afgezet. Vanaf 13.000 jaar geleden woonden hier zwervende volken. De Noordzee ontstond zo’n 9000 jaar geleden en rond het jaar 1300 veranderde Texel in een eiland. De Texelse keileem rug beïnvloedt als een soort strekdam de vorm van de Nederlandse kustlijn.

Tuinwallen Vroeger mocht iedereen zijn schapen vrij laten grazen. Van 1 mei tot 1 augustus was dit niet toegestaan en kon het land voor hooiwinning worden gebruikt. De opbrengst was echter ver onder de maat. Vanaf het eind van de 17e eeuw werd deze regeling geleidelijk afgeschaft. Afscheidingen tussen de percelen werden nu noodzakelijk. Op de Hoge Berg zouden sloten leegstaan en dus geen effect hebben. Hout was schaars (Texel heeft pas sinds 1898 bos), vandaar dat door graszoden op elkaar te stapelen tuinwallen werden gemaakt. Doordat ze niet bemest worden en droog zijn, ontwikkelt zich hier een aparte vegetatie van o.a. zandblauwtje, muizenoortje en grasklokje.

Beheer

De tuinwallen zijn weliswaar erg mooi, voor de boer zijn ze niet altijd even handig. Bovendien nemen tuinwallen een behoorlijke hoeveelheid grond in beslag (ze zijn een meter breed). Om die reden verdwenen de tuinwallen in de vorige eeuw geleidelijk uit het landschap. Om het kenmerkende landschap te kunnen behouden, is het gebied van de Hoge Berg in 1968 een (landschaps)reservaat geworden. Boeren vormen een belangrijke schakel bij de instandhouding. Het onderhouden van tuinwallen is een tijdrovend en dus kostbaar karwei, vandaar dat subsidie wordt toegekend voor het behoud. Bron: Staatsbosbeheer